νομος

Μπορείτε να δείτε το νόμο υποχρεωτικού ετήσιου καθαρισμού στρωμάτων σε καταλύματα, για την κατάταξη αυτών σε κλειδιά και αστέρια.