Επαγγελματικά Αρωματικά Χώρου

26/3/2024
print a div!

 

Συσκευές Αρωματισμού

Digital Ultimate Aero

Διάχυση αρώματος μέσω ψεκασμού

arrow    Κάλυψη μικρών και μεσαίων χώρων
arrow    Δοσομετρική διασπορά αρώματος
arrow    Εφαρμογή από ύψος 2,20 – 2,50 μέτρα και πάνω
arrow    Εφαρμογή αρώματος μέσω ηλεκτρονικού χρονοπρογραμματισμού
arrow    Συντηρείται και εφαρμόζεται από ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό
arrow    Δεν χρειάζεται παροχή ρεύματος παρά μόνο 2 αλκαλικές μπαταρίες Α/Α