Στεγνος καθαρισμος χαλιών του ξενοδοχείου σας

29/10/2021
print a div!

Στεγνός Βιολογικός Καθαρισμός χαλιών ξενοδοχείου και οικιακών πελατών στο δικο σας χώρο . 

Ο Στεγνός Βιολογικός Καθαρισμός είναι ο κατάλληλος για να απομακρύνουμε όλους τους Μικροοργανισμούς, Ακάρεα, Μύκητες, Βακτήρια και την οικιακή σκόνη που βρίσκεται επάνω στα χαλιά  και να δώσει την πραγματική καθαριότητα σε βάθος ώστε να απαλλαγείτε από όλο το Μικροβιακό φορτίο!