ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - COVID-19 PureSpace - Θεσσαλονικη / Χαλκιδικη / Βορεια Ελλαδα. Απολυμάνσεις

13/8/2020
print a div!


Καινοτομία
Η καινοτομία βασίζεται στην διάχυση ενός απολυμαντικού ξηρού νέφους *stabilized hydrogen peroxide. Χάρη στα μικροσωματίδια των 5μ, το διάλυμα διεισδύει ομοιόμορφα σε όλες τις επιφάνειες, χωρίς κανένα ίχνος υπολειμμάτων από υγρασία μετά την εφαρμογή αλλά κυρίως με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Αποτελεσματικότητα
Παρέχει απολύμανση μειώνοντας το παθογόνο φορτίο κατά 99,9% του περιβάλλοντος που απολυμαίνεται. Η απόδοση αυτή επαναλαμβάνεται σε κάθε εφαρμογή.
Ταχύτητα
Η εφαρμογή απαιτεί ελάχιστο χρόνο, χωρίς να χρειάζεται καμία αλλαγή στον χώρο (~35’ σε ένα τυπικό δωμάτιο 20 –30 m2). Αμέσως μετά μπορεί να γίνει χρήση του δωματίου από τον πελάτη του ξενοδοχείου ή το housekeeping.
Απλότητα
Πολύ εύκολο κατά την χρήση.
Δε χρειάζεται καμιά παρέμβαση πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά την εφαρμογή της απολύμανσης.
Πιστοποιημένη ποιότητα υπηρεσιών
Οι εφαρμογές της PureSpace παρέχουν την καλύτερη ποιότητα καταπολέμησης μικροοργανισμών (πλήρες φάσμα Ιοκτόνου, Βακτηριοκτόνου, Μυκητοκτόνου και Σποριοκτόνου δράσης.), χρησιμοποιώντας εγκεκριμένα σκευάσματα. Η διαδικασία περιλαμβάνει ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης και είναι πιστοποιημένη .
Εξειδίκευση -Εμπειρία
Η εμπειρία και η τεχνογνωσία  που διαθέτουμε, εγγυάται την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών, με κύριο μέλημα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας με οικολογική συνείδηση.
Μελέτη χώρου
Γίνεται εκπόνηση μελέτης των εσωτερικών χώρων,βάσει της οποίας συντάσσεται η και το αντίστοιχο πρόγραμμα εφαρμογών.
Απολυμανση / Απολυμανσεις αποστείρωση και απολύμανση 
Θεσσαλονικη covid - 19